פרוטוקול ישיבת המועצה הארצית לתכנון ובנייה בנוגע לתמ"א 12/ד/10 בתאריך 2.2.10

Print Friendly, PDF & Email

מערכת תשתיות |

מערכת תשתיות הוקמה בשנת 2008 ופועלת לקידום התעשייה הישראלית ומכילה חוקרים וכותבים מהשורה הראשונה בענפי הקיימות, הנדל"ן, האנרגיה והסביבה.

השארת תגובה