אנרגיה הידרואלקטרית הינה אנרגיה שמקורה בניצול תנועה של מים ליצירת אנרגיה חשמלית. מקור המילה הידרואלקטרית מגיעה משילוב בין המילים "הידרו" שמשמעותה מים ו"אלקטרית" שמשמעותה חשמל ביוונית. אנרגיה הידרואלקטרית מופקת מניצול תנועת המים בנהרות, נחלים מפלים, תנועת גאות ושפל של האוקינוסים וניצול תנועת הגלים. תחנות כוח הידרואלקטריות עושות שימוש בטורבינות ענקיות על מנת להמיר אתאנרגיית התנועה של המים לאנרגיה חשמלית. אנרגיה זו נחשבת אנרגיה נקיה מכיוון שאינה פולטת מזהמים אל האטמוספירה והינה האנרגיה המתחדשת הנפוצה ביותר בעולם כיום.
הדיעות לגבי הקמת תחנות כוח הידרואלקטריות חלוקות מכיוון שלהקמת תחנה מסוג זה נדרשת התערבות במסלולים של נהרות על ידי הקמת סכרים. הסכרים המוקמים משנים את זרימת הנהרות ומציפים שטחים המהווים בתי גידול לבעלי חיים ולמערכות אקולוגיות והשפעת הסכרים על הסביבה משמעותית לא רק לאיזור המוצף אלא גם למערכות האקולוגיות סביב הנהר שזרימתו השתנתה ואף במקווה המים אליו נשפך הנהר.
דוגמה לשינויים האקולוגיים המתרחשים כאשר מוקמות תחנות הידרואלקטריות ניתן לראות אפילו בחופי הארץ כאשר הסכרים שהוקמו במצרים לייצור אנרגיה הידרואלקטרית מנהר הנילוס יצרו חסם לחולות שנסחפו עם הנהר לאורך מליוני שנים. החולות שאינם מגיעים בקצב המקורי אל הים התיכון אינם נודדים עוד לחופי ישראל ובחופי הארץ נוצרת נסיגה של החוף.
פיתוחים מתקדמים של טכנולוגיות הידרואלקטריות עושות שימוש בהפרשים של הגיאות והשפל ובתנועת הגלים על מנת לייצר חשמל וזה יכול להיות עתיד השימוש באנרגיה הידרואלקטרית שאינו מזיק לסביבה.
.

סרטונים המסבירים איך פועלת אנרגיה הידרואלקטרית:


.

Print Friendly, PDF & Email