קו"ש – ראשי התיבות של המושג קילוואט שעה.


Print Friendly, PDF & Email