טכנולוגיה ליצור חשמל מאור.

המילה פוטוולטאי מורכבת משילוב בין המילים פוטו (Photo) במובן של אור והמילה וולט (Volt) במשמעות של חשמל.


Print Friendly, PDF & Email