סיליקון רב גבישי הינו חומר המשמש לייצור תאים פוטו וולטאיים.

עלויות הפקתו נמוכות מייצור סיליקון חד גבישי אך נצילותו פחותה ונעה סביב 13%-15%.


Print Friendly, PDF & Email