סיליקון הינו חומר שאינו מתכלה, הוא מצוי בשפע וכרייתו אינה מזיקה לסביבה.


Print Friendly, PDF & Email