סיליקון אמורפי משמש לייצור תאים פוטוולטאים בטכנולוגיה של שכבה דקה. טכנולוגיה זו מתאימה במיוחד לשימוש במדינות חמות.


Print Friendly, PDF & Email