נצילות של תא סולרי מתארת את כמות האנרגיה המירבית שביכולתו של תא סולרי לייצר כאחוז מתוך סך כמות האנרגיה הנופלת על הפנל. הנצילות משתנה בין סוגים שונים של פנלים ומושפעת מהחומרים מהם מיוצר הפנל, איכות ההרכבה, הטכנולוגיה שבה הוא מיוצר. פנל בעל נצילות גבוהה ינצל יותר אנרגיה מסך האנרגיה הנופלת עליו וייצר כמות חשמל גדולה יותר מאשר פנל בעל נצילות נמוכה.
נצילות של פנלים הקיימים כיום בשוק נעה סביב 12-18%. בלוויינים משתמשים כיום בטכנולוגיות מתקדמות ויקרות יותר אשר נצילותם מגיעה אף ל-30%.

קרינת שמש ישירה מטילה אנרגיה השווה לכ-600-1000 ואט על כל מטר רבוע.

בהנחה שנשתמש בפנל בגודל של 1 מ"ר בעל ניצולת של 15% באיזור המקבל קרינת שמש השווה ל-1000 ואט למ"ר, הפנל ייצר חשמל במתח של 150 ואט.


Print Friendly, PDF & Email