מתח חשמלי הוא ההפרש בין 2 נקודות בפוטנצאיל החשמלי שבינהן. כאשר קיים מתח חשמלי בין 2 נקודות הכוח האלקטרומגנטי פועל להשוואת הפוטנציאל בניהם. זרימת המתח החשמלי בין 2 נקודות משולה לזרימת מיים – הזרם החשמלי תמיד ישאף לזרום למקום נמוך יותר (כיוון הזרם), בעוד שמדידת הגובה היא מהמיקום הנמוך למיקום הגבוה (כיוון המתח).

מתח -מתח חשמלי נמדד ביחידות של וולט.

להלן סרטון המסביר את ההבדל שבין מתח חשמלי לזרם חשמלי:

Print Friendly, PDF & Email