ביטוי היחס בין תפוקת אמצאי החימום לבין צריכת החשמל שלו. ככל שמקדם זה גבוה יותר,כך האמצעי המספק את החום או הקור יעיל יותר מבחינה אנרגתית וצורך פחות חשמל עבור כל יחדת חימום/קירור.

Print Friendly, PDF & Email