מערכת סולארית עצמאית הינה מערכת לייצור חשמל סולרי שאינה מחוברת לרשת החשמל הארצית.

מערכת כזו כוללת בדרך כלל מצברים הנטענים באמצעות הפנלים במשך היום לשימוש בשעות החשיכה.

מערכת כזו מתאימה לחוות, עמדות או מבנים המרוחקים מרשת החשמל.


Print Friendly, PDF & Email