מערכת ניתור סולארית מאפשרת מעקב אחר כושר הייצור של מערכת סולרית וביצועיה באופן רציף.

המערכת מאפשרת ניתור מרחוק של נתוני המערכת, בדרך כלל דרך רשת האינטרנט, הן על ידי בעל המערכת והן על ידי המתקין ובכך לעלות על תקלות או ירידה בהספק המיוצר בצורה מהירה ולפעול לתיקון התקלה.


Print Friendly, PDF & Email