מערכת סולרית מחוברת רשת הינה מערכת לייצור חשמל סולרי המחוברת במקביל לצרכן ולרשת החשמל הארצית ובכך מזינה את הרשת בעודפי החשמל. מערכת זו מזינה קודם כל את צרכי הצרכן ואת עודפי החשמל היא מזרימה לרשת.

כאשר המערכת מייצרת פחות חשמל מכמות הצריכה, כמו בלילה או ביום גשום, משלימה המערכת את הביקוש מהרשת.


Print Friendly, PDF & Email