זרם ישר (DC) הינו זרם חשמלי ממקור כמו מצבר, סוללה ופנל סולרי.

זרם ישר מתאפיין בעוצמה וכיוון זרם קבועים בזמן שאינם משתנים. שינויים בעוצמת הזרם מתקיימים כאשר ישנם שינויים במקור הכח או במקרה של פנל סולרי, כאשר זוית השמש משתנה.


Print Friendly, PDF & Email