זיהום אויר נוצר מפליטה של מפעלים, תחנות כח, רכבים וגורמים טבעיים כמו הרי געש. מאז תחילת המהפכה התעשייתית במאה ה-19 עלה ריכוז הפחמן באטמוספירה ב-80% כתוצאה מבעירת דלק מחצבי. מחקרים מוכיחים כי אויר המכיל חלקיקים וגזים גורם למחלות רבות אצל בני אדם, בעיקר בכלי הנשימה ואחוז החולים באסטמה ובמחלות נשימה אחרות עולה בהתמדה. זיהום אויר פוגע גם בצמחים כאשר פיח וזיהום שוקע על העלים ומפריע לתהליך הפוטוסינטזה (תהליך הנשימה של הצמח). חומרים מזהמים מהאויר המתמוססים במים יוצרים "גשם חומצי", תמיסה רעילה הפוגעת בפוריות הקרקע ומקטינה את תנובת היבולים בצורה משמעותית למשך שנים רבות. מתוך מכלול הפתרונות המוצעים כיום להקטנה של כמות המזהמים הנפלטים אל האויר, הגברת השימוש במקורות אנרגיה נקייה כמו השמש והרוח הוא הפיתרון היעיל ביותר.

Print Friendly, PDF & Email