זוית ההטיה האופקית האופטימלית להתקנה של פנלים סולריים בישראל הינו 32 מעלות, כמו הזוית של קו הרוחב הגיאוגרפי.

בציר הכיוון יש להפנות את הפנל לכיוון דרום לתפוקה מקסימלית.


Print Friendly, PDF & Email