וולט הינה יחידה בינלאומית המקובלת למדידת מתח ופוטנציאל חשמליים הקרויה על שם אלסנדר וולטה לאחר שהמציא ב-1800 את הסוללה הכימית הראשונה – עמוד וולטה.

היחידה מתארת את הפרש הפוטנציאלים שדורש השקעה של ג'אול אחד של אנרגיה על מנת להזיז מטען בן קולון אחד בכיוון גידול הפוטנציאל.

נוסחת חישוב וולט

כשזרם של אמפר נופל פוטנציאל של וולט אחד, ההספק הוא ואט אחד.

Print Friendly, PDF & Email