התחממות גלובלית המונח המקובל לתיאור עליית הטמפרטורה הממוצעת של האטמוספירה ושל האוקיינוסים על פניו שנצפתה על ידי מדידות במהלך מאה השנים שבין 1906-2005. מנתוני IPCC שהינו הגוף מטעם האום המטפל בנושא עולה כי הטמפרטורה הממוצעת העולמית עלתה במהלך שנים אלו ב-0.74 מעלות צלסיוס וכי קיימת התאמה בין העליה בטמפרטורות לעלייה בריכוז גזי החממה כגון CO2 וגזים נוספים.

להלן סרטון אנימציה המסביר בצורה פשוטה את תהליך ההתחממות הגלובלית (סרט באנגלית ללא תרגום):

Print Friendly, PDF & Email