הספק - מילון אנרגיה ירוקההספק בפיזיקה הוא כמות העבודה המושקעת או מתקבלת ביחידת זמן. היחידה הבינלאומית למדידת הספק היא ואט (Watt).

הספק מוגדר גם בתור קצב הפיכת אנרגיה מצורה לצורה.
.

Print Friendly, PDF & Email