גזי חממה הינם תוצרי הלואי של שריפת דלקים מחצביים בתהליך ייצור החשמל בתחנות כח בעולם ובישראל.

בתהליך הבערה נפלטים לאויר גזים כגון CO2 ואחרים.

גזי חממה נקראים כך כיוון שהם סופחים את חום כדור הארץ ולא מאפשרים לו לצאת מן האטמוספירה ובכך יוצרים אפקט הידוע בשם ההתחממות הגלובאלית.

.

בתרשים הבא מוצגים מקורות הזיהום בחלוקה על פי מגזרים הפולטים גזי חממה וסוגי הגזים הנפלטים בכל מגזר.

גזי חממה - חלוקה על פי מקורות זיהום וסוגי הגזים

…………………….

בדקה הראשונה אנימציה זו מתארת את אפקט החממה בצורה גרפית טובה.

בהמשך, הסרטון מציג פיתרון טכנולוגי שאומץ על ידי מדינת אלברטה בארה"ב להקטנת פליטת גזי החממה במדינה.


Print Friendly, PDF & Email