ענף מדעי בתחום הביולוגיה העוסק בחקר יחסי הגומלין בין אוגרניזמים לבין עצמם ובין אורגניזמים לבין סביבתם. במילים אחרות, אקולוגיה הינה מדע החוקר את האורגניזמים החיים ואת התכונות הפיזיות של בית הגידול בו הם חיים – קרקע, אקלים (טמפרטורה, משקעים, רוחות, לחות), מים, אור והרכב האויר.
Print Friendly, PDF & Email