אנרגיית רוח – אנרגיה הנוצרת על ידי תנועת חלקיקי האויר באטמוספירה. המרת אנרגיית רוח לאנרגיה חשמלית נעשית באמצעות טורבינות רוח. נכון לסוף שנת 2006 אנרגיית רוח מהווה כ-1% מתפוקת האנרגיה העולמית כאשר המדינה המובילה בתחום הינה דנמרק המייצרת כ-20% מתצרוכת החשמל של המדינה על ידי ניצול אנרגיית רוח.

Print Friendly, PDF & Email