אנרגיה לא מתכלה – שם נרדף לאנרגיה מתחדשת. אנרגיה לא מתכלה היא אנרגיה ירוקה.


Print Friendly, PDF & Email