רגולציית חקלאות
משרד החקלאות
המשרד להגנת הסביבה
רשות המים