שימור אנרגיה בבתי מלון

פרקים מתוך מפרט משרד התשתיות לשימור אנרגיה במבנים

ערך: אדי בית הזבדי

1. מעטפת המבנה

1.1 מעטפת המבנה תהיה בהתאם לתקן ת"י 1045 על חלקיו הרלוונטיים.

1.2 באולם כניסה בשטח מעל 300 מ"ר יותקן בכניסה אחד מהאמצעים הבאים:

1.2.1 דלת כניסה אוטומטית

1.2.2 קפיץ מחזיר לדלת כניסה

1.2.3 דלת כניסה מסתובבת

1.2.4 דלת פנימית אחרי דלת כניסה חיצונית

1.2.5. מסך אוויר על יד הזרמת אוויר לא ממוזג בפתח הכניסה

.

2. תאורת פנים

2.1  עוצמת ההארה תהיה כנדרש בתקן ישראלי ת"י 8995, תאורה במקומות עבודה שבתוך מבנים.

2.2  נצילות אורית של נורות פלואריניות קוויות לתאורה כללית. רצוי שתהיה זאת המומלצת על ידי ת"י 8995, לפחות 80 לומן לוואט.

2.3 הנטלים לנורות פלוארניות יהיו בעלי מדד יעילות גבוה (לפחות A3) הערה: על דרישות ליעילות אנרגטית וסימון ניתן ללמוד מתקן ישראלי ת"י 5485 "נטלים לנורות פלואורניות – דרישות ליעילות אנרגטית וסימון".

2.4 הנצילות הכוללת של גופי התאורה לתאורה כללית תהיה לפחות זאת הנדרשת בתקן ישראלי ת"י 5288 "יעילות גופי תאורה".

2.5 רצוי שנצילות גופי תאורה לתאורה כללית תהיה לפחות 60%.

2.6 להשגה של רמת ההארה הנדרשת, הספק מתקני תאורה יהיה:

2.6.1 לחדר שגודלו  עד 15 מ"ר, לא יותר מ-130 ואט.

2.6.2 לחדר שגודלו מעל 15 מ"ר, לא יותר מ – 130 ואט ועוד עד 8 ואט לכל מ"ר נוסף.

2.6.3 למסדרונות ומחסנים יהיה עד 5 וואט למ"ר.

2.7 מומלץ שילוב תאורה טבעית ביום עם תאורה חשמלית באזורים השונים של החדר כך שיתאפשר ניצול מרבי של אור היום בתוספת הכרחית של אור חשמלי בלי לפגוע בנוחות הראייה של העובדים.

2.8 רצוי שכל גוף תאורה יכלול רפלקטור.

2.8.1 הרפלקטור יותקן מעל הנורה/הנורות.

2.8.2 ציפוי הרפלקטור יעשה בחומר מטאלי מבריק, בעל מקדם החזר אור של 85% לפחות.

2.8.3 הרפלקטור יהיה יותר ארוך מהנורה.

2.8.4 הרפלקטור יהיה יותר רחב מהנורה / הנורות.

2.8.5 הרפלקטור יהיה רציף לכל אורך הנורה / הנורות.

.

3. תאורת חוץ

הנצילות האורית של הנורות בהספק מעל 100 וט תהיה 80 לומן לוואט לפחות.

מערכת תאורה בעומס כולל עד 5,000 וט תפוקח על ידי תא פוטואלקטרי  או על ידי שעון אסטרונומי.

מערכת תאורה בעומס כולל מעל 5,000 וט תפוקח על ידי שעון אסטרונומי.

.

4. מיזוג אוויר

תינתן עדיפות למשאבות חום לקירור ולחימום במקום גופי חימום חשמליים או מערכות הסקה בדלק.

לחדרים המשמשים למחשב מרכזי ולחדרים ולשטחים המיועדים לפעול מעבר לשעות המקובלות, בנוסף למערכת מרכזית תותקן מערכת מיזוג אוויר עצמאית.

מיזוג

מזגנים שתפוקת הקור שלהם היא עד BTU/hr 60,000

למזגנים מפוצלים או מתועלים שתפוקת הקור שלהם היא עד 60,000 BTU/hr (כ-18 קוט"ש), מקדמי  היעילות COP בקירור ובחימום יהיו לפי הוראות תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית, סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים), התשס"ה – 2004.

דירוג אנרגטי A עד G של המזגן

(יש לעגל את תוצאת הבדיקה לערך הקרוב ביותר)

דירוג אנרגטי A עד G


דוגמת התוית

מערכות מיזוג אויר שתפוקת הקור שלהם עולה על BTU/hr 60,000

למערכות מיזוג אויר שתפוקת הקור שלהן עולה על 60,000 BTU/hr (כ-18 קוט"ש), מקדם היעילות COP בקירור ובחימום יהיו לפחות כמפורט בלוח שבהמשך:

הגדרות מקדם יעילות

.

5. אמצעים לפיקוח ובקרה של מערכת מיזוג אוויר והסקה

בכל חדר יותקן תרמוסטט המבצע אחת מן הפעולות להלן:

  • כיבוי מפוח או מזגן.
  • סגירת תריס פיזור האוויר מתעלות אוויר לחדר.

המערכת, לרבות המדחסים, המשאבות, המפוחים ויחידות מפוח נחשון – תכובה אוטומטית בשעות שאין פעילות במבנה. יחידות מפוח נחשון ומזגני חלון או מזגנים מפוצלים שבחדר יכובו אוטומטית בנוסף לפיקוח על ידי תרמוסטט,  על ידי אחד האמצעים הבאים:

  • רגש נוכחות.
  • קוצב זמן.
  • נפילה מתוכננת.
  • ברז אוטומטי לסגירת סחרור מי הסקה באזור מבוקר.

בידוד תרמי של צינורות ותעלות במערכת מיזוג אוויר יבוצע בהתאם לדרישות כדלקמן:

דרישות לבידוד תרמי של צינורות לפי קוטר הצינורות  הן בהתאם לנקוב בלוח שבהמשך:

דרישות לבידוד תרמי של צינורות

דרישות לבידוד תרמי של תעלות הן לפי הנקוב בלוח שבהמשך:

דרישות לבידוד תרמי של תעלות

.

6. הסקה

6.1 חישוב נצילות הבעירה יעשה לפי הנוסחה שבתקן ישראלי ת"י 1676 "מיתקני הסקה למים חמים" פרק י'.

6.2 נצילות הבעירה בעומס הנומינלי של דודי מים חמים להסקה המוסקים בדלק נוזלי או גז תהיה לפחות כנדרש בתקן ישראלי ת"י 1676 "מתקני הסקה למים חמים":

82% – בדודים שהספקם עד 60 קוו"ט תרמיים

83% – בדודים שהספקם 60 קוו"ט עד 150 קוו"ט תרמיים

85% – בדודים שהספקם גדול מ-150 קוו"ט

הערה: על פי תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות הבעירה במחממים מוסקים בדלק נוזלי או בגז), התשס"ד – 2004: דודי הסקה בהספק מעל 500,000 קק"ל לשעה, חייבים בדיקת נצילות בעירה כל 14 חודש על ידי בוחן. במידה ונצילות הבעירה שאובחנה קטנה מ- 83% יש לאתר את הבעיה לתקנה ולבצע בדיקה חוזרת תוך 3 חודשים.

6.3 נצילות הבעירה בעומס חלקי (בין 30% ל- 60%, העומס הנומינלי) של דודי מים חמים המוסקים בדלק נוזלי או גז תהיה לפחות:

80% – בדודים שהספקם עד 75,000 קק"ל לשעה.

83% – בדודים שהספקם מעל 75,000 קק"ל לשעה.

6.4 מוליכות תרמית מקסימלית של בידוד תרמי לצנרת הסקה תהיה 0.04 וואט למטר למעלה צלזיוס (וואט/מ'*מ"צ).

6.5 עובי בידוד תרמי של צנרת  יהיה לפי הלוח שבהמשך:

עובי בידוד תרמי של צנרת

.

7. מים חמים סניטאריים

7.1 יש להעדיף הקמת מערכות חימום מים באמצעות אנרגית השמש, עם אגירת אנרגיה.

7.1 במבנה שבו מותקנת מערכת מיזוג אוויר ניתן לנצל את החום השיורי של מערכת הקירור לייצור מים חמים.

7.3 מערכת חימום מים לצריכה תכלול מיכל אגירה של מים חמים.

7.4 נצילות הבעירה של מחמם מים חמים לצריכה תהיה בהתאם לסעיפים 6.2 ו- 6.3 לעיל.

7.5 הבידוד התרמי של צינורות מים חמים לצריכה יבוצע בהתאם למפורט בסעיף 6.5 לעיל. הדלקה וכיבוי המחמם בנוסף לתרמוסטט יהיו באמצעות קוצב זמן.

.

8. מערכות אלקטרוניות ומערכות בידור

(טלוויזיות, VCR, מחשבים, מרכזיות ואחרים) – בכל מקרה של רכישה של מכשירים אלקטרוניים כנ"ל יש לשים לב לצריכת החשמל של המכשירים ולהעדיף מכשירים עם צריכת חשמל נמוכה. יש לדרוש מערכות שצריכת החשמל שלהן ב – Stand by mode תהיה נמוכה.

מומלץ כיבוי מוחלט במידה ולא ניתן לרכוש מכשירים יעילים.

.

9. כביסה

יש לבחון כדאיות של כביסה במקום במקרים בהם ניתן להשתמש באנרגיה סולארית או במשאבות חום לחימום מים ולייבוש כביסה.

.

10. בריכת שחיה מחוממת

יש לכסות את הבריכה עם הפסקת פעילות ההצלה. יש לבדוק אפשרות של חימום הבריכה באמצעות אנרגיה סולארית או משאבות חום.

.

11. בידוד חלונות

יש להשתמש בחלונות מבודדים כפולים או משולשים.

.

12. הצללת חלונות

קיימים אמצעים שונים להקטנת חדירת חום דרך החלונות החשופים. על מנת לא לפגוע במראה הנשקף מבעד לחלונות הזכוכית, ניתן להשתמש במסנני קרינה שקופים המודבקים על החלונות. מסנני הקרינה עוצרים בין 90% ל-95% מקרינת UV. כל מ"ר זכוכית מחדירה כ-1 קוט"ש חום שאותו יש לסלק באמצעות מיזוג אוויר.

.

13.מסכי אוויר או דלתות אוטומטיות

יש לחסום פתחים באמצעות מסכי אוויר או דלתות אוטומטיות או בכל אמצעי שיכול למנוע בריחה של אנרגיה.

.

14. מערכות לניהול אנרגיה

מערכת ניהול אנרגיה יכולה לגרום לחיסכון של עד 30% מהצריכה. ישנן מערכות שונות ויש להתאים מערכת למלון.

.

15.תוכניות לחיסכון באנרגיה

בשיתוף האורחים (מפתח חכם לדלת וחשמל).

לשאלות ניתן לפנות לאדי בית הזבדי בדוא"ל: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email