רקע – התייעלות אנרגטית

התייעלות אנרגטית בישראל – דו"ח הפורום הישראלי לאנרגיה – נובמבר 2009

רמת החיים הגבוהה בעידן המודרני מתאפשרת בזכות האנרגיה הזולה והזמינה אותה מפיק האדם מדלקים מחצביים (פוסילים): נפט, פחם וגז טבעי. ואולם, בשנים האחרונות גוברת המודעות להשפעות השליליות של השימוש בדלקים אלו, כמו גם ההכרה כי מדובר במשאבים מתכלים. שריפת הדלקים לצורך הפקת האנרגיה גורמת לפליטת מזהמים רבים הפוגעים בבריאות האדם, ולפליטת גזי חממה התורמים להתחממות כדור הארץ ולמשבר האקלים. במקביל, מתרבות העדויות להתדלדלותם של מאגרי הנפט ודלקים נוספים, באופן העשוי להקשות על הפקתם וזמינותם כבר בשנים הקרובות 1, תוך כדי אי- יציבות ניכרת במחירם.

זמינותה הגבוהה של האנרגיה המחצבית הזולה מעודדת בזבוז רב בשימוש באנרגיה, ותורמת להחרפת ההשפעות השליליות. אין זה מן הנמנע כי בעתיד הלא רחוק לא ניתן יהיה להמשיך ולספק עוד את הביקוש הגדל לאנרגיה, ומשק האנרגיה העולמי עלול לעמוד בפני משבר רחב היקף. חלק מהפתרון לבעיה זו מצוי בצד היצע האנרגיה, לדוגמה, במעבר לשימוש במקורות אנרגיה מתחדשים, נקיים ובני-קיימא, דוגמת אנרגיית השמש ואנרגיית הרוח. ואולם, היכולת להשתמש בטכנולוגיות אלו מוגבלת כיום עקב עלותן הגבוהה ומגבלות הטכנולוגיה 2. לפיכך, יש להתמקד דווקא בהפחתת צד הביקוש לאנרגיה, באמצעות התייעלות אנרגטית וחיסכון.

ניתן להשיג התייעלות אנרגטית בענפי המשק השונים על ידי תכנון והחלפת מערכות תאורה, מיזוג אוויר וחימום, שימוש במוצרים חדישים בעלי צריכת אנרגיה נמוכה יותר, בניה מודעת אנרגיה בה נעשה שימוש בכלים ארכיטקטוניים ובחומרים מתאימים על מנת להקטין את צריכת האנרגיה במבנים, שיפור תהליכים צורכי אנרגיה בתעשייה ועוד. יש לציין כי מבין האמצעים הקיימים לפתרון המחסור באנרגיה, מהווה ההתייעלות האנרגטית את האמצעי הזול, היעיל והמהיר ביותר ליישום.

 1. מבוא
 2. תקציר מנהלים
 3. רקע – התייעלות אנרגטית
 4. מגמות עולמיות
 5. חשיבות ההתייעלות האנרגטית בישראל
 6. אמצעים להשגת התייעלות אנרגטית
 7. דרכי היישום
 8. מפעלי תעשיה וגופים הפועלים ליישום אמצעי התייעלות אנרגטית באופן עצמאי
 9. מפעלי תעשיה וארגונים בינוניים
 10. משקי בית וארגונים קטנים
 11. חסמים ליישום – חסמים כלכליים, הוכחת ההתייעלות, אינטרסים מנוגדים
 12. מימון ציבורי לפעולות להתייעלות אנרגטית בישראל
 13. נספח א – דוגמאות להיטל מערכת בעולם
 14. נספח ב' – הערכת ההשקעה הנדרשת לעידוד התייעלות אנרגטית במשק

.

Print Friendly, PDF & Email