משקי בית וארגונים קטנים

התייעלות אנרגטית בישראל – דו"ח הפורום הישראלי לאנרגיה – נובמבר 2009

במגזר זה, בנוסף לכשלים שהועלו לעיל, ישנו קושי ביישום מודלים דוגמת חלוקה בחיסכון, שכן להחזיר את (ESCO) צריכת החשמל במשקי הבית נמוכה יחסית ואינה מאפשרת לחברה מסחרית התקורות הגבוהות הכרוכות בביצוע סקר ומימון הפרויקט.

ההתייעלות האנרגטית תורמת כמובן לא רק למשק הבית או למפעל הבודד, אלא לציבור כולו. כפי שצוין לעיל, לשימוש בחשמל נלוות השפעות שליליות רבות על המשק והחברה, אותן ניתן לכמת גם בשווה ערך כספי. לפיכך, ישנה תועלת כלכלית בהשקעה של המדינה בהתייעלות אנרגטית במשקי בית ובגופי תעשייה ומסחר. זאת, גם אם הפרויקט אינו כדאי בחישוב כלכלי צר.

מכאן, שעל המדינה לשקול יוזמה ציבורית ומימון של פרוייקטים להתייעלות אנרגטית במגזרים אלו. יצויין, כי במספר מדינות בעולם פועלים ספקי החשמל במגזר הביתי, מציעים החזרים (rebate) על רכישת מכשירי חשמל יעילים מבחינה אנרגטית, ואף מבצעים על חשבונם סקר אנרגיה או מתקינים בידוד תרמי למעטפת הבית.

 1. מבוא
 2. תקציר מנהלים
 3. רקע – התייעלות אנרגטית
 4. מגמות עולמיות
 5. חשיבות ההתייעלות האנרגטית בישראל
 6. אמצעים להשגת התייעלות אנרגטית
 7. דרכי היישום
 8. מפעלי תעשיה וגופים הפועלים ליישום אמצעי התייעלות אנרגטית באופן עצמאי
 9. מפעלי תעשיה וארגונים בינוניים
 10. משקי בית וארגונים קטנים
 11. חסמים ליישום – חסמים כלכליים, הוכחת ההתייעלות, אינטרסים מנוגדים
 12. מימון ציבורי לפעולות להתייעלות אנרגטית בישראל
 13. נספח א – דוגמאות להיטל מערכת בעולם
 14. נספח ב' – הערכת ההשקעה הנדרשת לעידוד התייעלות אנרגטית במשק

.

Print Friendly, PDF & Email