דרכי היישום

התייעלות אנרגטית בישראל – הפורום הישראלי לאנרגיה – נובמבר 2009

להתייעלות האנרגטית יתרונות כלכליים ברורים, ולכן ניתן היה לצפות כי תהליכי התייעלות יהיו נפוצים בכל בית, מפעל או משרד. ואולם בפועל, אמצעים להתייעלות אנרגטית מצויים רק בחלק קטן מבתי המגורים, בתעשייה הקטנה והבינונית או בבנייני משרדים. הסיבות העיקריות לכך הינן מודעות ציבורית נמוכה, העדר יכולות טכניות ומחסור במשאבים להשקעה בנושא.

תהליך היישום של אמצעים להתייעלות משתנה בהתאם לאופי הצרכן: בעוד שצרכנים גדולים דוגמת מפעלי תעשיה פועלים לרוב בצורה עצמאית ליישום התייעלות אנרגטית במתקניהם, הרי שיכולתם של גופים במגזרים אחרים במשק, דוגמת המגזר הביתי, המגזר הציבורי ומפעלי התעשיה הבינוניים והקטנים ליישם אמצעי התייעלות מוגבלת יותר.

בנוסף, במגזרים אחרים דוגמת המגזר המסחרי (בניני משרדים, קניונים), קיימים כשלים נוספים המצריכים פתרון שונה.

בעמודים הבאים במסמך תמצאו פירוט מודלים מגוונים ליישום תהליכי התייעלות אנרגטית במגזרים השונים, תוך הצבעה על כשלים נפוצים.

 1. מבוא
 2. תקציר מנהלים
 3. רקע – התייעלות אנרגטית
 4. מגמות עולמיות
 5. חשיבות ההתייעלות האנרגטית בישראל
 6. אמצעים להשגת התייעלות אנרגטית
 7. דרכי היישום
 8. מפעלי תעשיה וגופים הפועלים ליישום אמצעי התייעלות אנרגטית באופן עצמאי
 9. מפעלי תעשיה וארגונים בינוניים
 10. משקי בית וארגונים קטנים
 11. חסמים ליישום – חסמים כלכליים, הוכחת ההתייעלות, אינטרסים מנוגדים
 12. מימון ציבורי לפעולות להתייעלות אנרגטית בישראל
 13. נספח א – דוגמאות להיטל מערכת בעולם
 14. נספח ב' – הערכת ההשקעה הנדרשת לעידוד התייעלות אנרגטית במשק

.

Print Friendly, PDF & Email