התייעלות אנרגטית בישראל

דרכים למימוש, חסמים, והצעות מדיניות לפתרונם

נכתב על ידי:
ד"ר שחר דולב
יעל כהן פראן
נועם סגל.

 1. מבוא
 2. תקציר מנהלים
 3. רקע – התייעלות אנרגטית
 4. מגמות עולמיות
 5. חשיבות ההתייעלות האנרגטית בישראל
 6. אמצעים להשגת התייעלות אנרגטית
 7. דרכי היישום
 8. מפעלי תעשיה וגופים הפועלים ליישום אמצעי התייעלות אנרגטית באופן עצמאי
 9. מפעלי תעשיה וארגונים בינוניים
 10. משקי בית וארגונים קטנים
 11. חסמים ליישום – חסמים כלכליים, הוכחת ההתייעלות, אינטרסים מנוגדים
 12. מימון ציבורי לפעולות להתייעלות אנרגטית בישראל
 13. נספח א – דוגמאות להיטל מערכת בעולם
 14. נספח ב' – הערכת ההשקעה הנדרשת לעידוד התייעלות אנרגטית במשק

.

הפורום הישראלי לאנרגיה

נובמבר 2009

הפורום הישראלי לאנרגיה הוא עמותה ללא כוונת רווח המקדמת משק אנרגיה בר קיימא בישראל. הפורום מגבש חזון כולל למשק האנרגיה הישראלי בשיתוף מומחים, אנשי ממשל וכלכלה ומחבר ומתאם בין גופים, ארגונים וחברות העוסקים בנושא.

Print Friendly, PDF & Email