X

נבחרו הזוכים במכרז הראשון של רשות החשמל להקמת מתקני ייצור חשמל סולאריים

שדה סולארי שרכשה ערבה פאוור מידי סופרגז. קרדיט: אלון לויטה

שדה סולארי של ערבה פאוור - צילום: אלון לויטה

בהתאם למדיניות שר האנרגיה ולהחלטת רשות החשמל על עקרונות ההליך התחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית, נערך במשרדי הרשות, המכרז הראשון מבין שורת מכרזים שצפויה רשות החשמל לפרסם בשנתיים הקרובות בהיקף כולל של מעל 1000 MW. במכרז, שאופיין בדינאמיות ותחרותיות גבוהה, השתתפו 26 מציעים שהגישו למעלה מ- 40 הצעות בהיקף של מאות מגה וואט להקמת מתקנים סולאריים.

רשות החשמל הכריזה על הזוכים במכרז הראשון להקמת מתקני ייצור חשמל סולאריים. במסגרת מכרז זה, הראשון מסוגו בישראל, יוקמו חוות סולאריות בהיקף עצום של 235 MW ברחבי המדינה, אשר יספקו חשמל בהיקף השווה לצריכה השנתית של למעלה מ-50,000 בתי אב.

המחיר במכרז נקבע על 19.9 אג' לקוט"ש, מחיר הנמוך בכ-40% מהמחיר הנמוך ביותר שנקבע עד כה למתקנים סולאריים. המחיר משקף חיסכון של למעלה מ-500 מיליון ש"ח לצרכני החשמל. בנוסף – לראשונה בתולדות משק החשמל – ירד התעריף הסולארי מתחת לעלות ייצור החשמל הקונבנציונלי (בגז טבעי ופחם). אחריות הזוכים להקים את המתקנים ולחברם לרשת החשמל בתוך 21 חודשים.

מרשות החשמל נמסר כי בתחילת אפריל יערך הליך תעדוף שקוף ואובייקטיבי של סקרי החיבור בחברת החשמל לקביעת סדר בדיקת הבקשות לחיבור המתקנים לרשת החשמל. ההליך יבוצע בנוכחות כלל הזוכים המעוניינים ליטול בה חלק וינוהל בבקרה של רשות החשמל.

‏‏שר האנרגיה, דר' יובל שטייניץ: "מדובר במהלך דרמטי של הכנסת האנרגיות המתחדשות, מהלך שיגביר את התחרות ויוביל להורדת מחירים כחלק מהמדיניות החדשה של משרד האנרגיה – הכפלת מכסות אנרגיות מתחדשות. אני גאה בהצלחת המכרז, ומקווה, כי מכרזים עתידיים יניבו היענות גבוהה לא פחות"

יו"ר רשות החשמל, ד"ר אסף אילת: "הצלחת המכרז והיקף ההשתתפות העצום מהווים אבן דרך משמעותית בהשגת יעדי הממשלה להפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים. ההליך התחרותי יאפשר הקמה של 235 מגהוואט בתוך כשנה וחצי במחיר הנמוך בעשרות אחוזים מהמחירים שהיו נהוגים בישראל. המפתחות להצלחת המכרז, ובראשם תחרות על מחיר החשמל והפחתת הנטל הרגולטורי, ימשיכו להנחות את רשות החשמל באסדרות עתידיות".

איתן פרנס, מנכ"ל איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל "חשמל סולארי הפך זול משריפת דלקים ומדובר בבשורה היסטורית ובמהפכה במשק החשמל אשר צפויה להתעצם עם התפתחות הטכנולוגיה. משרד האנרגיה וצוות רשות החשמל מקיימים היום את התחייבותם ומזניקים יזמות חדשה וירוקה שתאיץ פיתוח כלכלי בעיקר פריפריה, ממנו נהנה כולנו."

 

רשימת הזוכים במכרז בסדר אלפבתי:

שם המציע כמות במגה וואט
אושרי סיאדה 0.5
אנלייט 40
בית העמק דוראל עצמאות אנרגטית 3.6
דוראל אנרגיה – גשר הזיו בע"מ 3.2
יסאור סולרית מונה נטו 0.24
כפר רופין דוראל פרויקטים סולארים 3.6
מוטי בוקובזה 0.5
סולאיר אנרג'יקס אנרגיה מתחדשת שותפות מוגבלת 70
ק.נ. אחזקות סולאריות בע"מ 12
רגבים דוראל עצמאות אנרגטית 1.8
שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת בע"מ 64.5
EDF 35
סה"כ 234.94

 

 

Categories: אנרגיה סולארית
אנרגיה מתחדשתאנרגיה סולאריתמתקני ייצור חשמל סולארייםרשות החשמלTags:
מערכת תשתיות :מערכת תשתיות הוקמה בשנת 2008 ופועלת לקידום התעשייה הישראלית ומכילה חוקרים וכותבים מהשורה הראשונה בענפי הקיימות, הנדל"ן, האנרגיה והסביבה.