אנרגיה סולארית, מערכות עסקיות

בלעדי – יזמים סולאריים: "נתבע את חברת חשמל"

בלעדי – יזמים סולאריים: "נתבע את חברת חשמל"

יצחק אדם – מנכ"ל חברת "הנדסה ירוקה", המטפלת בניהול פרויקטים סולאריים פוטו-וולטאיים עבור מספר עיריות ורשויות מקומיות פנה השבוע אל במכתב אל שאול צמח – מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות ואל אמנון שפירה – יו"ר רשות החשמל בבקשה לבדוק את התנהלות חברת החשמל אל מול הבקשות לקבלת אישורים עבור מערכות סולאריות עסקיות (עד 50 קילו-וואט).

במכתבו מעלה אדם את העובדה כי בקשות רבות שהופקדו בסניפי חברת החשמל עבור המכסה הקודמת של 120 מגה-וואט, עבורה היה התעריף 1.51 ש"ח, עדיין לא אושרו ולא ברור מצבן. הקריטריונים על מתן ההיתר והכניסה למכסת התעריף אינם "שקופים" ואינם ברורים דיים ויוצרים חוסר וודאות מוחלט. "גם כך הענף הסולארי גדוש, לצערנו הרב, עליות ומורדות רבים ונמצא בדעיכה כואבת בימים אלו לאור חוסר הבהירות ואי הוודאות", לדברי אדם, המציין כי בקשות שהוגשו במהלך חודש מאי 2011 ("החודש הקובע") וקיבלו אישור הזמנה בחח"י עדיין לא אושרו. משאילתות המועלות למנהלי המחוזות בחח"י חוזרות תשובות דומות כי כל ההזמנות שטרם קיבלו אישור PV, הועברו למאגר ארצי ולהחלטה של וועדה מיוחדת של חח"י.

"לדעתנו, ולדעת רבים בענף, התאריך הקובע צריך להיות יום בשנה במהלך מאי שבו ניתן היה לרשום את המערכות בחח"י. כל החלטה אחרת, כגון קיום או אי קיום סקר טכני על-ידי בודק חח"י, תגרור עתירות רבות בבתי משפט כנגד חח"י, שכן מעבר לבעיות כ"א בחח"י והעניינים האישיים (הלגיטימיים) של הבודקים, קיימים גם הבדלים מהותיים בין מחוזות חח"י בהתייחסות לנושא הסולארי".

משיחות שקיימה מערכת תשתיות עם מספר בכירים בענף הסולארי עולה כי התמונה העולה ממכתבו של אדם אכן מדויקת. מוטי אבני מנכ"ל חברת GreenTops המתמחה בהקמת מערכות סולאריות יודע לספר אף על מקרה בו הגיש בקשות אישור עבור שניים מלקוחותיו, דווקא בתחום המערכות הביתיות, שבו דווקא הבקשה היותר מאוחרת הייתה זו שקיבלה את אישור הכניסה לתעריף הרצוי, השוני נבע מכך שדווקא הבקשה שהוגשה באיחור טופלה על-ידי מחוז מסוים, שבו הטיפול היה זריז יותר, ואילו הבקשה שהוגשה מספר שבועות לפני-כן נתקעה בצוואר בקבוק ונכנסה לתעריף הנמוך יותר בסופו של דבר.

יצחק אדם רואה גם בעיה חמורה יותר מ"סתם חוסר איזון בין המחוזות": "בחלק מן האתרים נתקלנו בבעיה שלמרות שהגשנו בקשות לפני ה-18 מאי, לא קיבלנו היתרים עד היום וכל הבקשות הועברו למאגר הארצי. לעומת זאת מצאנו, שהיו מי שקיבלו היתרים למרות שהגישו בקשות אחרינו".

שלא לציטוט, בכירים בחברות הסולאריות מדברים על מקרים דומים רבים בהם נתקלו, "בהרבה מהמקרים ניתן לייחס זאת לכשלים טכניים כאלו ואחרים, אך במקרים רבים אחרים אפשר לייחס זאת לקשרי חברות בין גורמים מסוימים בחח"י לחברות המתקינות או למנהלים באותן החברות".

אדם ורבים אחרים תמהים על כך שטרם פורסם קריטריון ברור למתן ההיתרים, שאמור לדעתם להיות אך ורק זמן הרישום בחח"י. הם קובלים על חוסר השקיפות הנוכחי במתן ההיתרים, ועל חוסר מעורבות / סמכות של הרשות לשירותים ציבוריים חשמל מול חח"י בנושא.

מחברת החשמל נמסר בתגובה, כי היא מאפשרת שילוב מערכות פוטו-וולטאיות על כל סוגיהן ברשת החשמל בהתאם לתנאים, לוחות הזמנים והתהליכים שנקבעו באמות המידה שפורסמו ע"י הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל. כל הבקשות לשילוב מתקנים פוטו-וולטאיים ברשת החשמל מטופלות על-פי אותן אמות מידה ואותם הקריטריונים. מטבע הדברים, קיימים אזורים גיאוגרפיים בארץ שבהם קיים ריכוז גדול יותר של בקשות, לאור העובדה שיש בהם פוטנציאל גדול יותר לשילוב מתקנים פוטו-וולטאיים וגם בהם מטפלת החברה על פי אותם התנאים, הקריטריונים ולוחות הזמנים שנקבעו באמות המידה. החברה מקדמת הבקשות שמילאו התנאים הקבועים באמות המידה לפי העיקרון שנקבע ע"י הרשות לחשמל והוא: "כל הקודם זוכה".

הרשות לשירותים ציבוריים- חשמל, מפקחת על מילוי חובותיה של חברת החשמל בהתאם לאמות המידה שנקבעו על-ידי הרשות.

כהבהרה להגדרה "כל הקודם זוכה" מסרה חברת החשמל: "המועד הקובע לשמירת מקום במכסה, הוא המועד בו קיבל הצרכן תשובה חיובית מחח"י ("תשובת המחלק" כאמור בא"מ 177 (ד')) לגבי אפשרות לשילוב המתקן ברשת, לאחר שעבר בהצלחה את בדיקת הישימות של חח"י, והוכיח כי מילא אחר כל תנאי הסף והתנאים האחרים שנקבעו באמות המידה".

השאלה: "האם זו ההגדרה ההגיונית ל'כל הקודם זוכה'?" תיענה כככל הנראה על-ידי גופים אחרים, משפטיים או רגולטורים, שכן חברות סולאריות רבות אינן מבינות מדוע הן מזדרזות להגיש בקשות בהקדם האפשרי, על-פי ההגדרה של "כל הקודם זוכה", בעוד שבפועל הבודק מגיע לחברות שהגישו את הבקשות אחריהן. מרשות החשמל נמסר: "הרשות לחשמל קבעה אמות מידה להסדרה הפוטו וולטאית (בפרק ח לספר) ושם נכתב כי  אמות המידה אינן מבחינות בין המחוזות השונים אלא חלות על חח"י כחברה אחת. אם היו הבדלים בטיפול בין המחוזות נבע הדבר מביקוש גבוה אזורי נקודתי ויכולת מוגבלת לענות עליו בזמנים שננקבו באמות המידה. לעניין אישורים שניתנו לעומת אחרים שלא ניתנו- אין לנו מידע על כך ויש לפנות לחח"י למענה".

5 Comments

 1. שלמה

  חבל שככה זה מתנהל בארצנו
  אנשים השקיעו , וחברת חשמל עושה מה שבא לה
  צריך לתבוע אותם

  למעונינים !
  ישנם שמועות שאפשר לקנות מכסות

 2. אריה

  שקיפות זה חלק של התשובה. אבל עצם זה שחברת חשמל מאשרת וגם משלמת ליצרנים הוא מעין ניגוד אינטרסים. למה שהם לא ישימו מקלות בגלגלים אם בסוף הם יוכלו לשלם פחות ליצרנים אחרים! בכלל נוצר תחושה, שבעיני הממשלה וחברת חשמל, מתקיני חשמל PV הם בכלל מתחרים בחברת חשמל או המקרה הטוב שותפים בלתי רצויים! לכן הממשלה רצה לאשר תחנות ייצור של מזוט וגז על פני עידוד ענף הPV. אולי לטובת הארץ ולאו דווקא לעסקים הפרטיים שלנו שהממשלה יכריח לחברת חשמל להקם בעצמם תחנות PV ליצור חשמל. אז הריכוזיות שהם מפחדים להפסיד לא יופר ובינתיים כולנו נרוויח איכות חיים משופרים!

 3. אריק ברדובסקי

  כל מילה בסלע !! אני נמצא בענף ולא מבין מה קורה פה בחודשיים האחרונים. לכל קבלן יש את הקשרים והפרוטקציה שלו מול עובדי חברת חשמל.מישהו בממשלה צריך לקחת סוף סוף את ההנהגה גם פה ו"לעזור" לחברת חשמל לקבל החלטה נכונה ולפרסם מיידית את הקריטריונים לחלוקה . בכל יום שעובר נעשות עוד ועוד "עסקאות" פרוטקציה.אכן רק ההחלטה על יום הפקדת ההזמנה בחח"י תהיה החלטה נקייה מפרוטקציה.כל תאריך אחר יהיה משיקולי טובות הנאה לקבלן זה או אחר. יש להחליט על יום בחודש מאי ולאפשר 3 חודשים נוספים לביצוע הסקר טכני. מי אחראי על חברת חשמל במדינה ???

 4. דני אורדן

  מה זה הקשקוש הזה לקבוע יום במאי. יש תחילת שנה קלנדרית ויש את סופה. וזה צריך להיות המדד. בתוך השנה הזאת צריך להכניס תעריף מסויים. נקודה. כל מי שיפנה לחח'י ידע מראש באיזה נקודת זמן הוא נמצא, בלי הפתעות.

  היזם משקיע כסף רב בהכנת ההגשה. כל הכנת מערכת דורשת עוד לפני ששמת בורג אחד על הגג אחד תשלום לעו'ד להכנת החוזים מול לקוחות, אדריכל, מהנדס, וועדות מוניציפליות, לעיתים לגיטימציה, קבלני משנה משכורות לעובדים, דלק, טלפונים, ארוחות ועוד הוצ' נוספות שיכולות להתסכם ב – 30,000 ש"ח רק בהגשה לחחי' בלבד. עכשיו אם יש לך 10 מערכות כאלה או יותר.
  היזם כבר שילם את כל ההוצ' והמדינה מצידה לוקחת את הזמן שלה בהחלטות שונות ומשונות והגרוע מכל בחוסר שקיפות משווע. אתה לא מבין מהם כלום.

  להזכירתם ב 18 במאי באתר חח'י הופיע שיש עוד מכסה פנויה של 20 מגה לפחות. זה מחייב אותם ואין שום תרוץ שבעולם שיכול לספק את המשקיעים.

  אם כל אחד מאיתנו יהיה חייב לחחי ולא ישלם, הם פשוט ינתקו לו את החשמל ולא יעזור לך דבר וחצי דבר. קודם תשלם אח'כ הם ידונו בטענותיך.
  כך צריך להיות גם ההיפך. תחברו את כל הבקשות שקיבלתם ואח'כ תקבעו אמות מידה חדשות או כל קשקוש אחר שתחליטו עליו. לא נסתפק בשום דבר פחות

 5. מיואש

  עצוב. עצוב להיות יזם , קבלן , פועל או אזרח במדינה שמתנהלת כמו שוק . ישנם כמה בעלי אינטרסים בצומת מקבלי ההחלטות , בממשלה ובחברת החשמל ששמים על כולנו ז… אחד גדול . 3000 איש בתעשייה הירוקה הזו ( בלי קשר לחשיבות העניין או ההיבט הגלובלי ולא להזכיר את תחליפי הדלק והאירנים ) כולם יושבים בבית , משפחות שוקעות ואין מי שיצליח להבין מה לעזעזל קורה פה .
  " ..ובימים ההם אין מלך בישראל .. איש,איש הישר בעיניו יעשה …"
  ובקיץ מתכננים להעלות את תעריפי החשמל …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>