ממדד חוף נקי של המשרד להגנת הסביבה עולה כי כ-63% מהחופים הוגדרו כנקיים, לעומת 74% במדד הקודם ו-59% בתקופה המקבילה
איכות הסביבה

ממדד חוף נקי של המשרד להגנת הסביבה עולה כי כ-63% מהחופים הוגדרו כנקיים, לעומת 74% במדד הקודם ו-59% בתקופה המקבילה

המשרד להגנת הסביבה ועמותת אקואושן ממשיכים לשמור על הסביבה החופית והימית למען ים נקי, ויצאו בעונה זו בקמפיין הסברה תחת

נובל אנרג'י נצרה  את המפגינים בתוך המאהל מחאה עם גדרות ללא הודעה מראש. מצור ללא מים וסיוע מבחוץ
אבטחת מתקני גז טבעי

נובל אנרג'י נצרה את המפגינים בתוך המאהל מחאה עם גדרות ללא הודעה מראש. מצור ללא מים וסיוע מבחוץ

נובל אנרג'י סגרה באופן חד צדדי את המפגינים בתוך שטח חוף מעיין צבי. בצורה אלימה וחד צדדית

ועדת הכספים אישרה תקנות ליישום הרפורמה הירוקה בענף הרכב
תשתיות

ועדת הכספים אישרה תקנות ליישום הרפורמה הירוקה בענף הרכב

במסגרת יישום הרפורמה הצפויה להביא להפחתה משמעותית בשימוש בסולר ופחם יוענקו בשנים הקרובות הנחות של אלפי שקלים לבעלי רכבים המונעים