ועידת אנרגיה ועסקים 2018: אדם טבע ודין, החברה להגנת הטבע, גרינפיס וצלול אנשי השנה במשק האנרגיה
תשתיות

ועידת אנרגיה ועסקים 2018: אדם טבע ודין, החברה להגנת הטבע, גרינפיס וצלול אנשי השנה במשק האנרגיה

תואר אנשי השנה של ועידת אנרגיה ועסקים 2018 מוענק השנה לארגוני הסביבה; אדם טבע ודין, החברה להגנת הטבע, גרינפיס וצלול,

פורסמו הקולות הקוראים למענקים לטעינת רכב חשמלי ברשויות המקומיות
רכב

פורסמו הקולות הקוראים למענקים לטעינת רכב חשמלי ברשויות המקומיות

קולות הקוראים של המדינה לטעינת רכב חשמלי. להגשת המענקים.

הוכרזו הבנקים הזוכים בהפעלת קרן הלוואות לפרויקטי התייעלות אנרגטית בערבות המדינה
תשתיות

הוכרזו הבנקים הזוכים בהפעלת קרן הלוואות לפרויקטי התייעלות אנרגטית בערבות המדינה

במסגרת הקרן יעמידו הבנקים הזוכים הלוואות מגובות בערבות מדינה בשיעור של 75% מכלל סכום ההלוואה, ולתקופה ארוכה של עד 7