מה בחדשות?
ארנון מעוז מנכ"ל מייסד תשתיות - הרצאת עשור- מדיה משנה מציאות
חה"כ יעל כהן פארן - כנס העשור לאנרגיות מתחדשות
חוני קבלו - רשות החשמל- הרצאת כנס העשור
יעל נוי-מן אהרונסון - מנהל שוק ישראל סולאראדג'
עו"ד אלון זיו - מסכם עשור משפטי
ד"ר אסף אילת - יו"ר רשות החשמל כנס העשור לאנרגיות מתחדשות
ד"ר שי דנצינגר - מצגת סיכום עשור .- כנס העשור
צפו בכתבת הסיכום של כנס העשור. תודה למאות המשתתפים!
ההרשמה לכנס אילת אילות נפתחה!
מדור כנס אילת אילות
מדור בניה ירוקה
מדור איכות סביבה
מדור גז טבעי
מדור תעשייה
מדור תחבורה ירוקה
מדור התייעלות אנרגטית
מדור חשמל פרטי
נגב אנרגיה מתקדמת עם השדה התרמו סולארי במלוא הכוח
ארנון מעוז, מייסד תשתיות בשיחת טד על המיזם והפילוסופיה שמאחוריו

הצצה למספר שערים נבחרים מן ארכיון תשתיות
shaar-013-A3
shaar-10_A3
shaar-014_a3
shaar-020_70X50
shaar-015-A3
shaar-018_A3
SHAAR-gitit-01-A3
shaar-016_A3
shaar-017_A3