מה חדש?

יובל זוהר. משרד התשתיות - תכנית שנתית
פאנל אנרגיית רוח - לאן התחום הולך?
סיכום כנס תשתיות ה- 7 לאנרגיה מתחדשת